مجموعه علمی توانبخشی لبخند

جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
احمدرضا داوری
0 نظر

اناتومی:اسکلت انسان

اناتومی:اسکلت انسان

اسکلت

به مجموعه استخوان های بدن انسان در کنار هم اسکلت Skeleton میگویند. تعداد استخوان های اسکلت عددی ثابت و مشخص نیست. بطور مثال در زمان تولد بدن 300 استخوان دارد که البته در این زمان بسیاری از آنها هنوز در مرحله عضروفی قرار دارند. با رشد کودک بسیاری از استخوان ها به همدیگر متصل میشوند بطوریکه در بزرگسالی بد 206 استخوان دارد. البته در بعضی افراد استخوانچه های کوچکی وجود دارند که در همه نیست و همین موجب میشود تعداد استخوان ها عدد ثابتی نباشد.

تراکم استخوان ها هم در طول عمر ثابت نیست. این تراَکم در حدود سن 30 سالگی به حداکثر خود میرسد و پس از آن بتدریج کاهش میابد.

اسکلت را به دو قسمت محوری و ضمیمه تقسیم بندی میکنند. اسکلت محوری Axial skeleton شامل ستون فقرات، قفسه سینه و جمجمه است. منظور این است که این استخوان ها در محور و مرکز بدن قرار داشته و ستون اصلی بدن هستند. بقیه استخوان های بدن را اسکلت ضمیمه Appendicular skeleton مینامند به این معنی که آنها به استخوان های محوری بدن متصل شده و ضمیمه آن شده اند.

استخوان های بدن انسان شش وظیفه عمده دارند که عبارتند از:

سازه و چهارچوب اصلی بدن: مهمترین وظیفه اسکلت بدن انسان ایجاد یک ساختار و سازه محکم است تا دیگر اعضاء بدن بتوانند به آن متصل شوند. اسکلت به بدن شکل میدهد. بدون اسکلت بدن مانند کرم شل و نرم است و این نوع شکل بندی نمیتواند ساختار پیچیده بدن انسان را حمایت کند. پس همه موجودات پیچیده و پیشرفته اسکلت دارند

حرکت کردن: حرکت کردن سخت ترین قسمت بدن یعنی سازه اصلی آن موجب حرکت قسمت های مختلف آن و یا حرکت کل بدن میشود. این حرکت از طریق اعمال نیروی عضلات بر روی استخوان ها ایجاد میشود.حمایت و حفاظت از دیگر اعضاء بدن: استخوان های جمجمه از مغز حمایت میکنند و استخوان های قفسه سینه از قلب و ریه حفاظت میکنند. بسیاری از اعضاء حساس بدن درون استخوان های محکم لگن خاصره قرار گرفته و به توسط آن حفاظت میشوند

تولید سلول های خونی: گلبول های سفید و قرمز و پلاکت ها در مغز استخوان ساخته میشوند

ذخیره مواد معدنی بخصوص کلسیم: کلسیم از مهمترین عناصر مورد نیاز بدن در تنظیم متابولیسم و حیات است. بدن هر موقع که به کلسیم نیاز داشته باشد آن را از معدنی به نام استخوان برداشت میکند

تنظیم سیستم هورمونی بدن: سلول های استخوانی هورمون استئوکلسین ترشح میکنند که در تنظیم قند و چربی موثرند

سیستم اسکلتی و استخوان بندی بدن انسان در زن و مرد با هم متفاوت است. استخوان های زنان از استخوان های مردان کوچکتر هستند. شکل استخوان هم در این دو جنس متفاوتند که بیشترین تظاهر خود را در شکل استخوان لگن خاصره نشان میدهند. شکل استخوان های لگن خاصره در زنان به علت نیاز به حمایت از جنین با لگن مردان متفاوت است.


مطالب مشابه

ارسال نظر